Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-08-23

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Information om hantering av högkostnadsskydd och frikort
  • Innovationsfonden fortsätter 2019
  • Påminnelse: FoU-medel till patientnära forskning och utvecklingsarbete
  • Nu öppnar ansökan till 2019 års forskningsmetodikkurser
  • Inbjudan - Regional FoU-dag om registerforskning
  • Inbjudan: Temadag om hantering av patientklagomål

Bilagor:

Temadag patientklagomål

Senast uppdaterad: 2018-08-23 08:21