Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-09-20

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Enhet Primärvård söker medicinsk rådgivare och regionutvecklare
  • Nu publicerar vi nyheterna även direkt på webben!
  • Kvinnors hälsa - utveckling inom Vårdval Rehab, delrapport 2
  • Nytt om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård
  • Sök projektmedel för FoU!
  • Ny videomötestjänst under etablering
  • Inbjudan: Utbildning Antidecubitusmadrasser
  • Inbjudan: Utbildning Tryckavlastande hjälpmedel vid trycksår
  • Inbjudan: Seminarieserie med tema migration och hälsa
  • Podden Sex på arbetstid om hypersexualitet
Senast uppdaterad: 2018-09-20 09:32