Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-10-18

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Komplexa, tid- och resurskrävande besök, logopedi, arbetsterapi och fysioterapi
  • Nya regionala KVÅ-koder
  • Besöksregistrering Vårdval Rehab 2019
  • Förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning, taxor för intyg och omkostnadsbelopp
  • Utbildningsfilmer - lär dig mer om astma, KOL och hjärtsjukvård
  • Inbjudan: Forum Sexuell hälsa - Att uppmärksamma och behandla smärta
  • Primärvårdsdagen VGR 2018 – tack till alla deltagare!
Senast uppdaterad: 2018-10-18 11:17