Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-10-4

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Förändringar i vilka regionövergripande grupper som ger ersättning via vårdvalen
  • Anslutning till PrimärvårdsKvalitet
  • Nytt förhållningssätt för utbildning av förskrivare i Västra Götaland
  • VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd
  • Anmälan öppen inför höstens informationsmöten om FVM
Senast uppdaterad: 2018-10-03 15:25