Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-11-01

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Nya tider för introduktionsutbildningar i PrimärvårdsKvalitet
  • Påminnelse: Extra satsning på utbildning inom stressrelaterad ohälsa
  • Hjälp till att förhindra att barn används som tolkar
  • Seminarium: Närhälsans flyktingmedicinska mottagning tio år
  • Utbildning i Cool Kids - familjeprogram för barn med ångest
  • Påminnelse: Inbjudan till intresseanmälan för KBT basutbildning
  • Ytterligare utbildningar på gång inom MI, MET och ÅP
  • Påminnelse: Grundkurs RUDAS

Senast uppdaterad: 2018-10-31 16:32