Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-11-15

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Workshop med förhandsvisning av Rehabindikator i PrimärvårdsKvalitet
  • Förstärkt vårdgaranti Primärvård
  • Vården ska komma närmare patienterna
  • Sprututbyte på fyra orter i Västra Götaland
Senast uppdaterad: 2018-11-15 10:55