Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-11-28

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Förtydliganden vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP)
  • Utbildning: TENS och smärtlindring
Senast uppdaterad: 2018-11-28 14:22