Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-12-13

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Tidplan för rapportering i Vårdval Rehabs ersättningssystem
  • Nya tider för introduktionsutbildningar i PrimärvårdsKvalitet
  • Nyhetsbrev 5:2018 om Samverkan vid in- och utskrivning
  • Välkommen till utbildningar inom kunskapsområdet skadligt bruk och beroendetillstånd!
  • VGR identifierar yrken med stort anställningsbehov
  • God jul och gott nytt år önskar Enhet primärvård
Senast uppdaterad: 2018-12-13 09:13