Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2019-01-10

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2019
  • Korrigerade kodtextfiler gällande ICD-10 och KVÅ-koder
  • Registrering av distanskontakter
  • Förtydligande om patientavgifter vid digital skriftlig distanskontakt
  • Förstärkt vårdgaranti primärvård
  • Årsredovisning av FoU i VGR 2018 - nu är det dags!
  • Grundkurs i handrehabilitering för arbetsterapeuter
Senast uppdaterad: 2019-01-09 16:20