Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2019-03-21

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Vårdvalssystem stängda under serverbyte 25–26 mars
  • Utbildning: Klinisk försäkringsmedicin
  • Utbildningsdag för KomHit kommunikationsvägledare
  • 18 oktober: Levnadsvanor - på liv och död!
Senast uppdaterad: 2019-03-21 11:22