Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-01-25

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Rekommendation om efterfrågande av befintlig kontakt med fysioterapeut
  • Uppdaterad lista över uppföljnings- och kvalitetsindikatorer
  • Vårdgivarwebben uppdaterad
  • Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård
  • Påminnelse: Enkät - Hjälp oss att utveckla Vårdgivarnytt!
  • Stort intresse för utveckling av patientutbildning i samverkan mellan vårdvalen
  • Utbildning i MET - Motivationshöjande samtalsbehandling
  • Se seminariet ”God och nära vård” i efterhand

Bilagor:

Samverkan vid utskrivning nyhetsbrev 1 2018

Senast uppdaterad: 2018-01-25 18:44