Anmälan om ändringar

Anmälan och ansökan om förändringar hos leverantör

Du är som leverantör skyldig att anmäla förändringar i verksamhetet, exempelvis byte av verksamhetschef. Om er versksamhet avser att byta adress eller förändra ägarförhållande så ska en ansökan göras. Mer information finns nedan.

Vid förändrad adress/er än vad kontraktet fastställer ska föregås av godkännande av Västra Götalandsregionen enligt kap 1.1 Godkännande i Krav- och kvalitetsboken.

Fyll i blanketten nedan och mejla den till: vgprimarvard@vgregion.se

Ansökan om ny mottagningsadress inom Vårdval Vårdcentral

Vid mindre förändringar hos vårdgivaren så som enhetsnamn, bankuppgifter eller telefonnummer ska det anmälas. Fyll i blanketten nedan och skicka den till:
Regionens Hus
Ekonomi Vårdval
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Ändringsblankett

 

För större ändringar så som byte av bolagsnamn eller ändrade ägarförhållanden följer särskild ordning enligt § 9 i Kontraktet i Krav och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral.

Anmälan skickas till:
Regionens Hus/Diariet
405 44 Göteborg

Vid förändringar av verksamhetschef står det i Krav och kvalitetsboken 3:16:
"Vårdcentralen ska ha utsedd, namngiven verksamhetschef som ska vara väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef ska Leverantören meddela Västra Götalandsregionen om detta innan förändringen träder i kraft."

Fyll i blanketten nedan och skicka den till:
Regionens Hus
Ekonomi Vårdval
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Förändring av verksamhetschef

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56