Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Information om listning och aktivt val

På denna sida finns sammanfattande information kring listning och hur man gör ett aktivt val för att säkerställa att rätt information når patienter.

Alla invånare som är folkbokförda inom Västra Götaland ska vara anslutna till en vårdcentral.

Vårdval Vårdcentral bygger på den enskilde invånarens egna aktiva val av vårdcentral. Ett val av en vårdcentral gäller till dess att ett nytt val görs. Det finns ingen begränsning av hur många omval en invånare får göra per år.

I första hand eftersträvas att invånarna gör ett eget aktivt val. Det kan göras på två sätt:

Digitalt: Det aktiva valet görs digitalt genom e-tjänst på www.1177.se/Vastra-Gotaland/. Invånaren legitimerar sig med mobilt bankid eller motsvarande och gör sitt aktiva val bland valbara vårdcentraler.

Manuell hantering: Invånaren tar direktkontakt med vald vårdcentral och erhåller en personlig listningsblankett som skrivs ut från vårdvalssystemet. Listningsblanketten ska egenhändigt undertecknas (alla blanketter är personliga - barn måste få egna blanketter som vårdnadshavare skriver under) och lämnas till vårdcentralen på plats. Vårdcentralen ska utan dröjsmål registrera listningen i VGRs vårdvalssystem och vårdcentralen skickar (minst en gång i månaden) den underskrivna listningsblanketten till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för inscanning i vårdvalssystemet.

Ickevalsalternativet

För de invånare som inte gör ett aktivt val är ickevalsalternativet den vårdcentral som finns geografiskt närmast invånarens folkbokföringsadress, inom samma kommun/stadsdel. Till Västra Götaland nyinflyttade samt nyfödda invånare som inte ännu gjort ett eget val tilldelas automatiskt en vårdcentral, benämnt ickevalsalternativ. Den vårdcentral som inom samma kommun/stadsdel är geografiskt närmast belägen invånarens folkbokföringsadress är invånarens ickevalsalternativ till dess att eget val av vårdcentral genomförs. Ickevalsalternativ har samma status och är jämförbart med eget val av vårdcentral.

Leverantörer godkända i Vårdval Vårdcentral har inte rätt att neka invånare anslutning till enheten eller att sätta något tak för hur många som får ansluta sig till vårdcentralen. Vårdcentralen är skyldig att ta över vårdansvaret för de invånare som väljer att byta vårdcentral. Avlämnande vårdcentral är skyldig att överföra nödvändig information efter patientens samtycke. Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan invånare och leverantören där båda parter har ett intresse av att resultatet blir så bra som möjligt och att det utvecklas en bra relation. Genom invånarens val åtar sig leverantören vårdansvaret för invånaren enligt de villkor som gäller för uppdraget. Leverantören åtar sig också att ge invånaren en möjlighet att på vårdcentralen få en fast vårdkontakt. Invånare som listat sig på vårdcentralen får inte ges företräde utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som invånaren har.

Invånarens val av vårdcentral och leverantörens ansvar för invånaren börjar gälla dagen efter valet genomförts via e-tjänst på www.1177.se/Vastra-Gotaland/ eller blankett registrerats i vårdvalssystemet av leverantören.

En invånare har alltid rätt att få sin vård på en annan vårdcentral än den valda. Invånare som listat sig på vårdcentralen får inte ges företräde utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som invånaren har.

Patientavgifter

Vårdcentralen ska ta ut avgift av patienter för sjukvård och hälsovård enligt de regler och med de belopp som VGR beslutat. Vilket belopp och regler som gäller framgår i VGRs patientavgiftshandbok, som finns på Vårdgivarwebben. Följsamheten till denna är grundläggande för att regionens patienter ska behandlas lika. Patienter som är folkbokförda i annat län ska betala samma patientavgift som gäller för patienter folkbokförda i Västra Götaland. När det gäller vård av personer från andra länder gäller särskilda regler och avgifter.

Senast uppdaterad: 2021-04-14 13:24