Medicinsk fotvård

Nya avtal har tecknats med externa fotvårdare för medicinsk fotvård. Avtalen gäller från 1 oktober 2016 till 30 september 2018 med möjlighet till 2 års förlängning.

För medicinsk fotvård krävs remiss. För medicinsk bedömning och eventuell remiss till medicinsk fotvård kontaktas vårdcentralen där patienten är listad. Ibland har vårdcentralerna egna anställda fotvårdare och i andra fall har avtal tecknats med extern fotvårdare som utför fotvården. Vårdcentralerna informerar patienten om vad som gäller för respektive vårdcentral och vem de ska vända sig till.

Kostnad

Pris per behandling är 475 kr och pris per behandling vid hembesök 950 kr. För hembesök ska det framgå av remiss eller vara godkänt av beställaren. Remittering till medicinsk fotvård sker efter medicinsk bedömning och enligt regionala riktlinjen för medicinsk fotvård.

Regional riktlinje för medicinsk fotvård

Samverkan

Det är 50 vårdcentraler som tillgodoser kravet på att tillhandahålla medicinsk fotvård genom avtal med externa fotvårdare. Övriga vårdcentraler har egna anställda fotvårdare.

Dessa fotvårdare är vårdgivare inom ramen för vårdcentralens uppdrag och verksamhetschefen ansvarar för den vården i lika stor utsträckning som för den övriga vården.

Det är viktigt att vårdcentraler med externa fotvårdare aktivt samverkar med dem; Bjud in fotvårdarna i närområdet med avtal till samverkansmöten. Sträva efter ett bra teamarbete och lämna kontaktuppgifter till fotvårdarna så att de på ett enkelt sätt kan nå till exempel diabetessköterskan för att diskutera vården av patienterna.

Mer information, kontaktuppgifter till leverantörerna och mall för faktura och avtal finns i avtalskatalogen.

Avtalskatalog

Jörgen Hohlfält

Telefonnummer
Controller
Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56