Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt utseende för IT-stödet steg 2

Publicerad:

Successivt kommer sidorna i IT-stödet för Vårdval Vårdcentral att bytas ut, vilket kommer att märkas på flera sätt:

  • Utseendet på sidorna förändras.
  • Endast inloggning med SITHS-kort blir möjligt. 
  • När ni går in på en sida som är utbytt öppnas en ny flik i er webbläsare. Endast en flik öppnas även om man går tillbaka och klickar på en ny utbytt sida:

 

Menyvalen till de sidor som har det nya utseendet kommer att vara fetmarkerade:

Skärmbild från IT-stödet

 

Genomgång av de sidor som byts ut i slutet av november:

 

Webbformulär

Inrapportering och historik återfinns på samma sida:

Skärmbild från IT-stödet

 

Är uppgifterna inrapporterade för perioden visas vad som har inrapporterats på enhetsraden:

Skärmbild från IT-stödet

 

Vid inrapportering av antal avvikelserapporter och antal årsarbetare återfinns inrapporteringen enligt följande upplägg:

Skärmbild från IT-stödet

 

Rapporter

Två nya rapporter

"Enhetsinformation" är en rapport som visar information om dina enheter.

"Vårdtyngd (ACG)" är en rapport där du på ett samlat sätt kan få ut informationen som återfinns under ersättning viktad utifrån vårdtyngd för dina enheter. Exempelvis: Antal personer med diagnoskoder till ACG-beräkningen.
Rapporten är framtagen för att underlätta enheternas analyser gällande förändringar av vårdtyngdsersättningen till följd av förändringarna av krav- och kvalitetsbok 2021 jämfört med årets krav- och kvalitetsbok. Se avsnitt 6.1.3 "Ersättning för vårdtyngd" i respektive krav- och kvalitetsbok.

Skärmbild från IT-sstödet

Frågor eller synpunkter?

Då utvecklingen pågår för fullt tar jag gärna emot synpunkter på hur ni upplever det nya utseendet:

Hans Möller, objektspecialist verksamhet (OSV) vårdval
hans.e.moller@vgregion.se

Tidigare publicerad information om det nya IT-stödet och förändringar i oktober

 

Publicerad: