Ändrade öppettider och bokningssätt hos Punktionscytologiska mottagningen på SU

Punktionscytologiska mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ändrade öppettider och bokningssätt.

Inga drop-in tider
Punktionscytologiska mottagningen erbjuder sedan 2 juli 2018 inga drop in-tider.

Remiss
Vårdcentral eller annan vårdinrättning ska vid önskemål om finnålspunktion av palpabelt fynd skicka remiss till Punktionscytologiska mottagningen. Patienten kommer därefter att få en kallelse per brev, inom två veckor efter inkommen remiss. 

Punktionscytologiska mottagningen hanterar inte ultraljudsledd punktion -  dessa remisser ska skickas till radiologisk verksamhet.

Mer information, adresser och kontaktuppgifter vid frågor finns i informationsbrev från SU.

Senast uppdaterad: 2018-10-12 09:10