Anslutning till PrimärvårdsKvalitet

I Västra Götalandsregionen fortsätter införandet av PrimärvårdsKvalitet, där målet är att alla vårdcentraler ska vara anslutna under 2019. PrimärvårdsKvalitet vänder sig också mot rehabenheter där anslutning i dagsläget är en rekommendation. För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar.

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det ger stöd för vårdenheten att följa upp och förbättra sitt arbete. Du kan läsa mer om PrimärvårdsKvalitet på SKL:s hemsida: https://skl.se/primarvardskvalitet.

Introduktionsutbildningar
För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar på följande datum och orter: 

Ort

Enhet

Datum 2018

Göteborg

Vårdcentral

15 nov, 10 dec

Skövde

Vårdcentral

4 dec

Borås

Vårdcentral

27 nov

Vänersborg

Vårdcentral

3 dec

 Anmälan sker via Regionkalendern.

Inom kort kommer även tillfällen under våren, och då även med utbildningstillfällen för Rehab. Håll utkik.

Kontakt vid frågor:
pvkvalitet@prove.se