Återbetalning digitala kontakter oktober

Ett fel i ersättningen som utbetalas i oktober har medfört att vårdcentralerna felaktigt har kompenserats för avdrag för besök i andra landsting gällande digitala kontakter trots att digitala kontakter redan var exkluderade i avdrag för besök i andra landsting.

I ersättningen som utbetalas i november kommer avdrag att göras för den felaktiga återbetalningen. 

Kontakt vid frågor:
Pavel Basiouk
pavel.basiouk@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-22 13:34