Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åtgärder för stöd till vårdgivare även under hösten

Publicerad:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare med anledning av covid-19-situationen beslutat om en rad åtgärder till stöd för privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Dessa beslut förlängs nu till 31 december 2020.

Utvecklingen av smittspridning och vårdbehov har varit positiv men behovet av samhällsrestriktioner kommer även fortsättningsvis att vara stort. Det finns inga signaler från Folkhälsomyndigheten om lättade rekommendationer och i grunden råder samma förutsättningar inför hösten 2020 som i april då tidigare beslut om åtgärder togs.  Uppföljning visar att dessa bidragit till tydlighet, stabilitet och därmed till att säkerställa VGR:s samhällsuppdrag och underlätta återhämtning till ett normalläge.

Åtgärderna handlar bland annat om möjlighet att minska öppethållandet på privata rehabenheter med anledning av korttidspermittering.

Telefonersättning och rutiner vid personalbrist
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också förlängt beslut om höjd ersättning för telefonbesök till alla vårdgivare inom Vårdval Rehab. Likaså förlängs beslut om vilka rutiner som ska gälla om vårdcentraler och rehabenheter får personalbrist på grund av covid-19. Även dessa beslut förlängs till 31 december 2020.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut följer det inriktningsbeslut om lättnader och åtgärder för externa parter som tidigare fattats av regionstyrelsen, och som förlängdes den 25 augusti.

Läs mer om åtgärderna från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) i pressmeddelanden som tidigare skickats från Koncernkontoret:

Handlingar från HSS: Förlängning av beslut om åtgärder kopplat till externa parter med anledning av covid-19

Handlingar från HSS:  Förlängning av beslut kopplat till Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab med anledning av covid-19

Publicerad: