Avdrag för besök hos andra landsting

Den rättning som gjordes i december 2018 för november 2018 har tyvärr visat sig innehålla alla poster för avdrag besök hos annat landsting för november, inte bara de digitala kontakterna. Tyvärr innebär det att en rättning till behöver göras.

Denna rättning kommer att göras i januari.

Om ni önskar information om storleken på det felaktiga tillägget ska ni kontakta Pavel Basiouk:
pavel.basiouk@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-07 16:42