Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillämpningsanvisning – Avgiftsfri vaccination av säsongsinfluensa för riskgrupper (uppdaterad version 2020-10-27)

Publicerad:

Enligt det RSS-beslut som fattats om avgiftsfrihet vid vaccination av medicinska riskgrupper, gravida i andra och tredje trimestem samt äldre (över 65 år) ska vårdgivare ersättas med 100 kronor för utebliven patientavgiftsintäkt (HS 2020–00014). Beslutet avser influensasäsongen 2020–2021 och framåt.

(Tidigare utskickat till verksamhetschefer via mejl)

OBS Ersättningen som beskrivs nedan gäller endast 100 kr för utebliven patientavgift och inte ersättning för täckningsgrad eller annan ersättning.

Vaccinationer utförda vid fysiska besök som räknas som kvalificerad hälso- och sjukvård* registreras som besök i kombination med KVÅ-koden UX255. Besöken kan registreras på kontakttyp M, U, S, H, HSV och A (för översättning se tabell nedan).

Om kontakttyp B, BR, T, TB, P eller KVÅ-koden ZV051 registreras i kombination med KVÅ-koden UX255 kommer dessa vara ogiltiga registreringar för att få ersättning på 100 kr för utebliven patientavgift.

Vaccinationer registreras som hälsovård vid fysiska besök där ingen kvalificerad hälso- och sjukvård* utförs, vaccinationen registreras med KVÅ-koden UX255. Besöken kan registreras på kontakttyp M, U, S, H, HSV och A (för översättning se tabell nedan).

Om kontakttyp B, BR, T, TB, P eller KVÅ-koden ZV051 registreras i kombination med KVÅ-koden UX255 kommer dessa vara ogiltiga registreringar för att få ersättning på 100 kr för utebliven patientavgift.

*Följande måste vara uppfyllt för att registrering och rapportering ska ske av de kontakttyper som definieras som kvalificerad hälso- och sjukvård:
  • Vårdkontakten ska ske via en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient.
  • Vårdkontakten ska innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök.
  • Behandlingsansvarig hälso- och sjukvårdspersonal gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om eventuell behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning.
  • Innehållet i vårdkontakten ska journalföras.
 

Kod

Kontakttyp

B

Brevkontakt

BR

Skriftlig distanskontakt

T

Telefonkontakt

TB

Distanskontakt som ersätter ett besök

U

Besök utanför mott

H

Hembesök

S

Hemsjukv.besök särsk boende

M

Mottagningsbesök

P

Möte om patient

A

Notat om patient

Publicerad: