Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delegering av sjukskrivningsrätt

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har meddelat att hon nyligen uppvaktats av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund där det framförts att de såg allvarligt på att det förekommer delegering av intygutfärdande under sjuklöneperioden från läkare till sjuksköterska.

Vidare hade det påpekats att intygen ibland är knapphändiga och saknar information som är viktig för arbetsgivare för att fullfölja sina skyldigheter. Eftersom arbetsgivare enligt lag har rätt att begära ett läkarintyg från dag 8-14 i sjuklöneperioden, hade det från de andra arbetsgivarorganisationerna framhållits att det finns risk att arbetsgivare inte godkänner intyg utfärdade av andra än läkare och att enskilda arbetstagare därmed kan komma i kläm. Vidare hade det påpekats att arbetsgivarorganisationerna ännu inte valt att dra igång några tvister i denna fråga.  

Statsrådet Strandhäll gav uttryck för sin medvetenhet om och förståelse för den ansträngda situationen och bristen på läkare inom hälso- och sjukvården, men framhöll samtidigt betydelsen av att regelverken följs.

Inte förenligt med gällande lagstiftning
SKL och Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen vill med detta meddelande understryka att delegering av sjukskrivning till andra professioner, inte är förenligt med gällande lagstiftning.

SKL kommer, i samverkan med arbetsgivarorganisationerna, ta fram specifika läkarintyg som riktar sig till arbetsgivare som bättre kommer kunna svara upp mot arbetsgivarnas behov av information och underlätta hälso- och sjukvårdens hantering av intygen. Enligt planeringen kommer de nya arbetsgivarintygen att lanseras i slutet av 2019, även för digital hantering.

Kontakt vid frågor:
Mats Swanberg
mats.swanberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-08-13 14:01