Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitalt stöd i arbetet mot beroendeutveckling

Publicerad: Uppdaterad:

Som ett led i regionens arbete med att minska förskrivning av, och upprätthålla en säker behandling med, lugnande-, sömn- och smärtstillande läkemedel finns regionala medicinska riktlinjer (RMR):

Bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger – in- och utsättning

Opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Insomni

Som resurs finns sedan ett par år tillbaka två projekttjänster som utgår från Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) vid koncernstab Hälso- och sjukvård.

Uppdraget är att stödja implementering av RMR genom handledning, utbildning och att praktiskt stödja vårdcentralerna i arbetet med att förebygga, identifiera, åtgärda och därmed förhindra risken för beroendeutveckling. Detta görs initialt i föreläsningsform där även genomgång av den specifika mottagningens förskrivningsstatistik gås igenom.

Projektets arbete har försenats och försvårats av covid-pandemin som gjort att vårdcentralerna behövt omprioritera sina arbeten och i flera fall avbokat planerade föreläsningar.

Vikten av att arbetet fortgår är dock stort, trots rådande omständigheter. Möjligheten att boka föreläsning finns men då i digital form. Ett föreläsningstillfälle tar cirka 1-1,5 timma och vänder sig framför allt till läkare och sjuksköterskor, men kan även vara värdefullt för andra yrkeskategorier som möter patienter.

Kontakt vid frågor och bokning av föreläsning:
Gunilla Dalenbäck
gunilla.dalenback@vgregion.se
Tel: 072-242 41 79

Annika Stenström
annika.stenstrom@vgregion.se
Tel: 072-501 53 93

Publicerad:
Uppdaterad: