Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättning 2019 för uppföljning av psykisk ohälsa med vårdsamordnare

Västra Götalandsregionen har beslutat att alla vårdcentraler i regionen ska ha funktionen vårdsamordnare. Därför sker ett breddinförande 2019. Siktet är därefter ett införande 2020 i Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler.

För de vårdcentraler som infört funktionen under 2015 – 2017 gäller följande.

Ersättningen under 2019 är 60 000 kronor om:

  • Vårdcentralen har en vårdsamordnare som genomgått och godkänts i särskild utbildning för vårdsamordnare psykisk ohälsa
  • Vårdsamordnaren arbetar enligt VGR:s regionala medicinska riktlinjer:
    RMR Vårdsamordnare psykisk ohälsa.

Dessutom utbetalas 10 kronor per listningspoäng om:

  • Vårdcentralen Q1 – Q2 2019 haft uppföljning av minst tio patienter och registrerat detta med KVÅ-kod UV119.

För vårdcentraler som är i implementeringsfas och där vårdsamordnaren genomgått utbildningen 2018, eller påbörjat utbildning vårterminen 2019, gäller särskilda krav.
Dessa vårdcentraler får ersättning med 60 000 kronor samt 10 kronor per listningspoäng.

Utbetalning sker under andra halvåret 2019.

Kontakt vid frågor
Christina Möller
christina.moller@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-18 12:21