Ersättning för extern mellanliggande provtagning och samordnad individuell plan (SIP)

Tyvärr har ett fel gjort att dubbel ersättning har utbetalats för både extern mellanliggande provtagning och samordnad individuell plan (SIP) i december avseende kontakter i oktober. Detta kommer att regleras i utbetalningen i januari.

Kontakt vid frågor:
Pavel Basiouk 
pavel.basiouk@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-14 14:16