Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättning till vårdcentralerna för hantering av uppkommen vårdskuld till följd av covid-19

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade den 15 november om en tillfällig förstärkning på 28,5 miljoner kronor till vårdcentralerna i VGR. Detta utifrån att ett ärende beretts på koncernkontoret där det konstateras att  för en stor del av patienterna med resurskrävande sjukdomar som kräver regelbunden fysisk undersökning (diagnoserna diabetes mellitus typ 2, hypertoni, kronisk ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer, hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Den sammantagna vårdskulden (individer som inte fått fysiska besök) för individer 45 år och uppåt med ovan nämnda diagnoser under 2020 och 2021 är 19 000 personer.

För att ge leverantörerna inom Vårdval Vårdcentral möjlighet att fortsatt arbeta med denna vårdskuld så beviljas nu tillfälliga medel för detta. Den beslutade ersättningen fördelas till vårdcentralerna utifrån hur stor andel av regionens patienter med minst en av de aktuella diagnoserna (registrerad under senaste 900 dagar) som är listade på respektive vårdcentral. Ersättningen kommer betalas ut i december 2022.

Det beslutades även om en återredovisning hösten 2023 till regionstyrelsen hur det uppdämda vårdbehovet inom de valda patientgrupperna omhändertagits. Uppföljning kommer att ske på systemnivå och utgå från samma typ av data som varit grunden för analysen i ärendet om denna ersättning.

Handlingar i ärendet - regionstyrelsen 2022-11-15

Publicerad: