Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringar gällande Primärvårdens dietistenhets uppdrag vid vårdcentraler 2021

Publicerad:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna har inför 2021 gjort en del förändringar i det uppdrag som Primärvårdens dietistenhet har på vårdcentraler i vårdvalet. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2021 och gäller till årets slut:

  • Dietistenheten tar över ansvaret för dietistinsatser till gravida på remiss från barnmorskor i HSN Göteborg, Södra och Västra. Fyra dietister som idag är anställda av barnmorske­verksamheten överförs till dietistenheten.

    Samtliga dietister i dietistenheten kommer att arbeta både med gravida och andra patientkategorier vilket medför att fördelningen av vårdcentraler mellan dietisterna förändras och många vårdcentraler får byta dietist. Vi kommer att ta ansvar för en god överrapportering dietister emellan för att säkerställa att vare sig pågående patientärenden eller samarbete med vårdcentraler ska bli lidande.

    Dietisterna kommer att kontakta respektive vårdcentral för att berätta om vilka bemanningsförändringar som är aktuella just där.

  • Tiden för dietist på respektive vårdcentral förändras. Fördelningen har tidigare gjorts utifrån totalt antal listade per vårdcentral. Då dietistenhetens främsta prioritering är sköra äldre kommer fördelningen av tid under 2021 att utgå från antal listade över 65 års ålder. Vårdcentraler med en stor andel äldre listade personer får mer tid och vårdcentraler som har en mindre andel äldre listade får mindre dietisttid.

  • Sjuksköterskor anställda vid vårdcentral kan remittera till dietist, liksom läkare.

  • Prioritering av patientärenden har förändrats något. Prioriteringsordning liksom remissrutiner kommer att publiceras hos dietistenheten på Vårdgivarwebben.

Under covidpandemin har dietisterna på grund av smittrisk undvikit att resa till vårdcentraler för att undvika fysisk närvaro på 4-8 vårdcentraler varje månad. Nästan alla besök har istället genomförts via telefon eller video, med goda erfarenheter. Det har medfört en kraftig ökning av antalet vårdkontakter med dietist.

Vi avser att fortsätta med distanskontakter så länge som smittläget är högt och även därefter kommer vi att använda distanskontakt som ett förstahandsalternativ för att vara så effektiva som möjligt. De patienter som behöver ett fysiskt mottagningsbesök kommer att erbjudas det, men så länge som de striktare covidrestriktionerna gäller i Västra Götaland arbetar dietisterna från dietistkontoren och undviker att närvara på vårdcentraler i mesta möjliga mån.

Kontakt vid frågor:
Jeanette Rehn, enhetschef Primärvårdens dietistenhet
jeanette.rehn@vgregion.se
Tel: 0761-18 77 15

Publicerad: