Förtydligande om patientavgifter vid digital skriftlig distanskontakt

Då det endast finns beslut om patientavgift för distanskontakt ljud och bild ska ingen patientavgift tas ut vid digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion).

Patientavgiftshandboken:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/oppenvard/distanskontakt-ljud-och-bild/

Digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion) ska inrapporteras på följande sätt:
Kontakttyp BR ”Skriftlig distanskontakt”
KVÅ-kod ZV051 ”Telemedicin” samt KVÅ-kod XS003 ”Information och rådgivning med patient per brev”
Innehållet i kontakten ska motsvara ett öppenvårdsbesök.

Kontakt:
Vid frågor gällande patientavgifter:
Carin Svensk
carin.svensk@vgregion.se

eller

Margareta Axelson
margareta.f.axelson@vgregion.se

Vid frågor om registrering:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-19 14:52