Förtydliganden vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP)

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Förtydliganden framgår av dokumentet Registrering av SIP inom vårdval.

Kontakt vid frågor:
Vårdval Vårdcentral
Eva Källén
eva.b.kallen@vgregion.se

Vårdval Rehab
Lena Zetterberg
lena.zetterberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-25 13:21