Frågor och svar om introduktionsfinansiering av empagliflozin

I Vårdgivarnytt – Vårdval Vårdcentral 19 april 2018 informerades om ordnat införande av empagliflozin till patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt/kärlsjukdom. Nu har ett kompletterande dokument med Frågor och svar om introduktionsfinansieringen tagits fram.

Vårdgivarnytt – Vårdval Vårdcentral 19 april 2018

Frågor och svar om introduktionsfinansieringen

I dokumentet framgår bland annat vilka diagnoskoder som kommer att användas för att identifiera patientgruppen med diabetes typ 2 och etablerad hjärtkärlsjukdom, vilket är den patientgrupp där introduktionsfinansiering inom ordnat införande kommer att utgå.

Vi påminner om att det under hösten genomförs utbildningsdagar kring modern behandling av typ 2-diabetes. Utbildningen riktar sig till allmänläkare, diabetologer, diabetessjuksköterskor och verksamhetschefer på vårdcentralerna i VGR. Kardiologer och neurologer som arbetar med stroke är också välkomna. För mer information och länk till anmälan, se Inbjudan till utbildningen.

Kontakt vid frågor:
Anna Lindhé
anna.lindhe@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-09-17 10:48