Webbsidor för Utbildningsuppdraget uppdaterade

Webbsidan för Utbildningsuppdraget är nu uppdaterad med information om PTP i primärvård:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/verksamhetsforlagd-utbildning/

Även sidan ”Dokumentation Utbildningsuppdraget” är uppdaterad: 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/verksamhetsforlagd-utbildning/dokumentation-utbildningsuppdrag/

Här finns följande nya dokument: 

Gällande ST-Allmänmedicin:

  • ST-Utbildningskontrakt 2018-10-15 (reviderat dokument; nu som ifyllbar pdf
  • Dispensansökan Utbildningsuppdraget för ST-läkare med Checklista (ifyllbar pdf)
  • HS 2018-00814-2 Tillämpningsanvisning ST-läkare med långtidssjukskrivning
  • HS 2018-00814-1 Tillämpningsanvisning handläggning dispensansökan

Gällande PTP i VG Primärvård:

  • Kvalitetskriterier för PTP i Västra Götalandsregionen (ifyllbar pdf)
  • Godkännande för Utbildningsuppdrag för psykologer i VG Primärvård
  • Dispensansökan kvalitetskriterier inför PTP-tjänst i Västra Götalandsregionen (ifyllbar pdf)
  • Underlag för särskild ersättning PTP (Excel-fil, ifyllbar)

Kontakt vid frågor:
Jennifer Rudolph
jennifer.rudolph@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-02 13:38