Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Införande av KBT på nätet

Alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB, som nås av invånaren via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns fem tillgängliga behandlingsprogram för vuxna med mild till måttlig psykisk ohälsa: internethjälpen vid nedstämdhet, internethjälpen vid oro, internethjälpen vid ångestproblem, internethjälpen vid stress och utmattning samt internethjälpen – skapa bättre sömn.

Krav på enheter inför införande

För att införa och bedriva KBT på nätet för vuxna i SoB krävs att:

 • Enhetschefen har godkänt införande av KBT på nätet för enheten.
 • Enheten erbjuder basutbudet i 1177 Vårdguidens e-tjänster och har en administratör för 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Behandlaren har utbildning i enlighet med kompetenskraven: legitimerad psykolog, PTP-psykolog eller socionom/annan legitimerad profession med grundläggande psykoterapi­utbildning i KBT.
 • Behandlaren har genomgått VGR:s tvådagarsutbildning i KBT på nätet.
 • Behandlaren har efter utbildningen möjlighet att avsätta tid för införandet och därefter arbeta med KBT på nätet. Rekommenderat är att avsätta cirka 20-50 % av behandlarens arbetstid för KBT på nätet.
 • Det finns minst två behandlare på enheten som jobbar med KBT på nätet alternativt att samarbete finns med behandlare på annan enhet.
 • Rutingenomgång är utförd på enheten och rutindokument för vårdflöde samt riskhantering har upprättats.

Regionalt införandestöd

Västra Götalandsregionens genomförandeprojekt för SoB håller i införandet som innefattar uppstartsmöte med information om tekniska förutsättningar och vårdprocess, support under uppstartsprocessen samt startsäkringsmöte med rutingenomgång. Därutöver ingår två utbildningsdagar för behandlare samt utbildning i de administrativa rollerna i SoB. Efter uppstarten erbjuds metodstöd och uppföljning samt deltagande i behandlar­nätverk via Yammer (socialt nätverk för företag). 

Under 2019 och 2020 finansierar Västra Götalandsregionen införandestöd och utbildning samt licenser för upphandlade behandlingar. När genomförandeprojektet avslutas kommer det att finnas en permanent förvaltning för SoB som även fortsättningsvis samordnar utbildning och support till vårdgivare inom vårdvalet. Finansieringsmodell för licenser som avropas från 2021 och framåt ska tas fram och kommuniceras senast Q1 2020.

Resursåtgång per enhet för införandet

 • Behandlare behöver lägga omkring 30 timmar på införandet (16 timmar utbildning plus möten och administration).
 • Enhetschef behöver avsätta cirka 8 timmar för möten, administration och samtal med behandlare kring hur vårdprocessen på mottagningen ska se ut.
 • Enhetens 1177-administratör behöver avsätta ett par timmar för något möte samt administration.
 • Hela mottagningen behöver avsätta 30 minuter när behandlare informerar om KBT på nätet på APT.

Mer information om Stöd och behandling på nätet

För ytterligare information och intresseanmälan, välkomna att mejla till sob@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-05-23 11:12