Information från 1177 Vårdguiden om influensavaccin

För kännedom till vårdgivare: 1177 Vårdguiden på nätet har publicerat följande patientinformation på sin Facebooksida:

"Det råder brist på influensavaccin. Det beror på att efterfrågan är större i år än förväntat.

Kontakta den vårdcentral som du är listad på för att se om det finns vaccin. 1177 Vårdguiden på telefon har inte förteckning över var vaccin finns i Västra Götaland.

Du som tillhör en riskgrupp har förtur till vaccinering.

Riskgrupperna är:

  • 65 år och äldre
  • Gravida
  • Vuxna eller barn över 6 månader med vissa sjukdomar eller tillstånd.

Läs mer om riskgrupper och vaccinering "

Senast uppdaterad: 2018-12-19 11:33