Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om Flyktingmedicinsk mottagning Göteborg

Publicerad:

Flyktingmedicinsk mottagning Göteborg är en resursenhet för flyktingar som befinner sig under etablering och numera även inom ett år efter avslutad etablering. Verksamheten bedrivs i samverkan för att stärka de nyanländas hälsa och underlätta integration.

Mer information från mottagningen:

Vårt uppdrag är bland annat att utreda och behandla migrationsrelaterad ohälsa och erbjuda basalt psykosocialt stöd. Vi arbetar även konsultativt gentemot övrig primärvård och vårdgrannar och samverkar runt målgruppen flyktingar och nyanlända.

Verksamheten är ett kunskapsstöd för övrig nära vård i Västra Götaland när det gäller Flyktingar med tortyrskador. Det innefattar både konsultation till personal och att kliniskt bedöma patienter.

Hälsoundersökningar

Flyktingmedicinsk mottagning erbjuder även utbildning och konsultation när det gäller hälsoundersökningar av nyanlända. Vi utför hälsoundersökningar av kvotflyktingar, kompletterande hälsoundersökning för skolhälsovård, familjer som kommer på anknytning till ensamkommande barn samt asylsökande som ingår i Närhälsans upptagningsområde i Göteborg.

Hänvisningsbrev

Vid ohälsa sker uppföljning och eventuell behandling hos ordinarie vårdcentral enligt närhetsprincipen. Vi skriver då vanligtvis ett hänvisningsbrev som patienten får med sig i handen för att sedan själv kontakta sin vårdcentral. Hänvisningsbrevet är till för att underlätta för patienten att komma i kontakt med sin vårdcentral och hamna på rätt vårdnivå. I hänvisningsbrevet står kortfattat vad patienten beskriver för symtom och önskar hjälp med samt eventuellt tolkbehov.

Vi ser att vårdhinder för nyanlända har ökat. Majoriteten av patienterna vi möter är nyanlända i Sverige och många upplever svårigheter komma i kontakt med hälso- och sjukvård, ofta på grund av språkförbistringar men även rent konkret vart man kan vända sig. Vi ser hänvisningsbrevet som en viktig del i att underlätta den kontakten, både för patient och vårdcentral. 

För kännedom finns det en Flyktingmedicinsk mottagning i Borås som har ett annat uppdrag.

Kontakt vid frågor:
Goran Mijaljica, verksamhetschef, specialistläkare i psykiatri
goran.mijaljica@vgregion.se

Mottagningens hemsida på vgregion.se

Publicerad: