Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Informationsmöte om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Publicerad:

Dokumentet Hälsoundersökningar av barn och unga, som vårdas utanför det egna hemmet finns nu på Vårdsamverkans hemsida:

Överenskommelse för barns och ungas hälsa

Barn och unga som vårdas i familjehem och på institutioner för barn och ungdomar (HVB) har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning i samband med placering. Vårdcentralerna ska erbjuda en hälsoundersökning då socialtjänsten begär detta.

I den nya överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner är vårdcentralerna ansvariga för att genomföra hälsoundersökningen.

Vårdcentralen ska erbjuda tid för hälsoundersökningen skyndsamt. Om det redan i ett tidigt skede framkommer behov av remittering till specialistenhet, ska detta ske utan dröjsmål.

Målgrupp för informationsmötet: Vårdcentraler

Plats: Digitalt möte, kallelse skickas ut separat

Datum:

Kontakt vid frågor: se Regionkalendern

Publicerad: