Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompletterande information gällande läkare verksamma enligt Lag om läkarvårdsersättning (LOL)

Publicerad:

Mot bakgrund av tidigare utsänd information om att belastningen på regionens sjukhus är stor på grund av covid-19 och att primärvården av denna anledning i första hand kan överväga att remittera patienten till annan vårdgivare än sjukhusen bifogas här en inventering över åtgärder LOL har kompetens och kapacitet till att utföra, utöver bedömningsbesök. I samma fil återfinns en vårdgivarförteckning med tillhörande adress- och kontaktuppgifter till dessa vårdgivare uppdelat per läkarspecialitet.

Det finns inga begräsningar för primärvården att remittera patienter till läkare verksamma enligt LOL. Vårdcentralerna bär heller inget kostnadsansvar för besök som personer som har sitt vårdval vid vårdcentralen gör hos andra specialistläkare, undantaget specialister inom allmänmedicin.

Besök hos specialister inom allmänmedicin genererar en kostnad för vårdcentralen med 500 kr, och 1000 kr under juni, juli och augusti 2020.

Vårdgivarförteckning LOL 2020-04-29

Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se

Publicerad: