Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny regional KVÅ-kod för screening av personal

Publicerad:

Ny regional KVÅ-kod för screening av personal inom kommunal och privat utförd vård och omsorg, hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst.

Covid-19 är en samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspåmingspliktig sjukdom. Tidig påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins utbredning i samhället.

Screening av asymtomatisk personal med antigentest ska ses som ytterligare ett verktyg, utöver andra åtgärder, för att tidigt identifiera förekomst av covid-19 och förhindra smittspridning till patienter och brukare inom kommunal och privat utförd vård och omsorg, hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst.

En vägledning för kommuner inom Västra Götaland för screening av personal med antigentest har tagits fram som utgår ifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för användning av antigentester vid covid-19. För att vårdcentraler ska få ersättning för arbetet kopplat till screeningen krävs en ny KVÅ-kod.

Vårdgivare inom primärvården registrerar provtagningen på kontakttyp NOT "notat om patient" med KVÅ-kod UX760. KVÅ-koden genererar en ersättning på 300 kronor.

Kod Kodtext Beskrivning
UX760 Screening av personal inom kommunal och privat utförd vård och omsorg, hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst med antigentest/snabbtest covid-19 Vårdgivare inom primärvården registrerar provtagningen på kontakttyp NOT ''Notat om patient" vid screening av personal inom kommun och privat utförd vård och omsorg, hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst med antigentest/snabbtest covid-19.

 

Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl, ordförande STOK
nina.bonnedahl@vgregion.se

Publicerad: