Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny regional KVÅ-kod för influensavaccination av riskgrupper

Publicerad:

Enligt det RSS-beslut som fattats om avgiftsfrihet vid vaccination av medicinska riskgrupper, gravida i andra och tredje trimestem samt äldre (över 65 år) ska vårdgivare ersättas med 100 kronor för utebliven patientavgiftsintäkt (HS 2020-00014). Beslutet avser influensasäsongen 2020-2021 och framåt.

Medicinska riskgrupper

För att säkerställa att korrekt ersättning ges till vårdgivarna krävs en ny inomregional KVÅ-kod.

Vårdgivare inom primärvården registrerar vaccinationen som hälsovård och kontakttyp M "mottagningsbesök" med KVÅ-kod UX255.

I de fall influensavaccinationen ges i samband med ett sedvanligt mottagningsbesök, såsom exempelvis årskontroll, registreras KVÅ-koden tillsammans med övriga åtgärdskoder som sjukvård och kontakttyp M "mottagningsbesök".

Kod Kodtext Beskrivning
UX255 Influensavaccination av riskgrupper Influensavaccination vid säsongsinfluensa för riskgrupper. KVÅ-koden registreras som hälsovård med kontakttyp M
"mottagning", alternativt som sjukvård (om det sker i samband med exempelvis årskontroller) med kontakttyp M "mottagning".

 

Startdatum: Så fort som möjligt, dock senast 2020-10-01.

Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl, enhetschef Regional Vårdanalys
nina.bonnedahl@vgregion.se

Avgift för övriga patienter

Invånare som är under 65 år och inte tillhör riskgrupp betalar fastställd vaccinationsavgift, 230 kronor. Vaccinet bekostas av vårdgivaren.

Respektive vårdgivare ansvarar för det praktiska genomförandet.

Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se

Publicerad: