Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden

Från och med den 18 oktober 2018 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter skickas till Remissportalen:

  • Reumatologen
  • Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus
  • Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram

Detta gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.

Adress till Remissportalen:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till elektroniska dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem som möjliggör spårbarheten i varje enskilt remissärende. Till Remissportalen skickas endast remisser och av oss begärda kompletteringar. Remissportalen hanterar remisser för samtliga mottagningar och avdelningar som finns listade på nedan länk:

https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/remissportalen/

Kontaktpersoner vid frågor:
Johanna Vilhelmsson, enhetschef Remissportalen
031-343 26 22

Anneli White, enhetschef Kontaktpunkt 1
031-342 52 49

Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkt 3
031-343 38 11

Senast uppdaterad: 2018-08-23 16:49