Ny remissadress till Infektion på SU

Infektion, ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsområden, har från och med 2018-12-06 ny remissadress.

Från och med 2018-12-06 ska remisser till Infektion skickas till Remissportalen.

Adress:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Patienter som söker akut med remiss berörs inte av den nya rutinen.

Remissportalen:
Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till elektroniska dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem som möjliggör spårbarheten i varje enskilt remissärende.
Till Remissportalen skickas endast remisser och av SU begärda kompletteringar. Remissportalen hanterar remisser för samtliga mottagningar och avdelningar som finns listade på denna länk:
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/remissportalen/

Kontakt vid frågor: 
Johanna Vilhelmsson
Enhetschef Remissportalen
Telefon 031 - 343 26 22

Senast uppdaterad: 2018-12-05 09:04