Nya tider för introduktionsutbildningar i PrimärvårdsKvalitet

Ytterligare datum för Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet finns nu klara.

 Du hittar dessa utbildningstillfällen under respektive vårdvalssida:

Bokning görs i VGR Kalendern.

Kontakt vid frågor:
pvkvalitet@prove.se

Senast uppdaterad: 2018-12-07 15:18