Ordnat införande Entresto

Enligt beslut om ordnat införande (HS 2016-00574) omfattas läkemedlet Entresto (sakubitril-valsartan) med indikation hjärtsvikt av introduktionsfinansiering till och med 2018. Ersättning till de vårdcentraler som haft kostnader för Entresto 2018 till och med oktober kommer att utbetalas i december, totalt 199 tkr.

Observera rekommendationen att Entresto är i nuläget ett specialistpreparat och endast är aktuellt vid otillräcklig effekt av sedvanlig medicinsk standardbehandling.

För mer information se RMR Behandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion.

Kontakt vid frågor:
Elfar Arnason
elfar.arnason@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-12 08:37