Ordnat införande Jardiance

Enligt beslut om ordnat införande (HS 2017-00947) omfattas läkemedlet Jardiance (empagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 med etablerad hjärt-, kärlsjukdom. 60 procent av förmånskostnaderna för läkemedlet ersätts. Ersättning avser förskrivning under perioden mars till och med november 2018. Utbetalning görs under december månad, totalt 2,9 mnkr.

Patientgruppen har identifieras via diagnoser i VEGA och kostnader för läkemedlen hämtas från Digitalis.

För mer information se introduktionsfinansiering av empagliflozin

Kontakt vid frågor:
Anna Lindhé
anna.lindhe@vgregion.se
Tel: 0703-93 08 37

Senast uppdaterad: 2018-12-12 12:00