Påminnelse: RMR - Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan vårdenheter

Riktlinjen syftar till att säkerställa patientens tillgång till läkemedel vid byte av vårdenhet.

Riktlinjen har ändrats och gör skillnad mellan nyinsatta/dosökade läkemedel och läkemedel, före sjukhusvistelse.

RMR - Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan vårdenheter

Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-01 10:10