Primärvårdsmätningen hösten 2018

Den nationella primärvårdsmätningen för HT 2018 gällande telefontillgänglighet och besökstillgänglighet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) administrerar har genomförts.

Vårdcentralernas deltagande i Västra Götalandsregionen sker enligt Kap 5 Uppföljning – avsnitt 5:1 Datainsamling i Krav- och kvalitetsboken 2018 – Uppföljningsindikatorerna nr 119-120. 

Resultat enligt nedan (föregående mätresultat – VT 2018 – kursivt inom parentes).

Telefontillgänglighet

Riket: 87,7 % (85,9 %)

VGR:   88,2 % (88,4 %)

Läkarbesök

Riket: 89,5 % (90,4 %)

VGR: 92,0 % (92,0 %)

Resultat av Primärvårdsmätningen för helåret 2018
Den nationella primärvårdsmätningen för år 2018 gällande telefontillgänglighet och besökstillgänglighet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) administrerar har genomförts vid två tillfällen, vår och höst. 

Resultat enligt nedan (föregående mätresultat – år 2017 – kursivt inom parentes).

Telefontillgänglighet

Riket: 86,7 % (88,3 %)

VGR: 88,2 % (90,9 %)

Läkarbesök

Riket: 89,9 % (89,0 %)

VGR: 92,0 % (91,9 %)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar för drift, utveckling och förvaltning av den nationella väntetidsdatabasen, www.vantetider.se

Kontakt vid frågor:
Hans Nyman
hans.nyman@vgregion.se
0702-05 79 96

Senast uppdaterad: 2019-01-14 12:24