Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Registreringsrutiner mobil närvård

Publicerad:

Nedan följer registreringsrutiner gällande närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare.

Närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteamens kontakter ska registreras som öppenvårdskontakt i ELVIS.

Registrering av öppenvårdskontakt ska ske på ett närsjukvårdsteam som placeras under samma ”orgbet” på avdelningsnivå i ELVIS organisationsträd. Observera att endast ett eller flera närsjukvårdsteam och inga andra team ska registreras på detta ”orgbet”. Detta är viktigt då avdelningsnivån är den lägsta organisatoriska nivån som redovisas i den regionala vårddatabasen VEGA och det är VEGA-data som används för uppföljning. (enligt ordförandebeslut STOK 2018-10-21)

Följande besökstyper ska användas för närsjukvårdsteamen:

  • Första besök i hemmet (FH)
  • Hembesök (H)
  • Skriftlig distanskontakt (BR)
  • Distanskontakt via telefon eller videosamtal som ersätter besök (FT, ET, FV, EV)
  • Övriga distanskontakter (TÖ)

Elvis PM med ytterligare information om registrering av distanskontakter i öppenvård

Lokala rutiner för kontakttypsregistrering kan finnas på förvaltningarna och redovisas inte i detta dokument.

Meliorregistrering:
Meliordata används inte för uppföljning. Därför kan förvaltningarna själva besluta hur närsjukvårdsteamen ska registrera besök och besökstyper i Melior.

Mobil hemsjukvårdsläkare

Det har hittills varit mycket svårt att följa upp hembesök som har gjorts av mobil hemsjukvårdsläkare. Därför har det beslutats att alla hembesök som gjorts i ordinarie boende av en vårdcentralsläkare ska ingå i uppföljningen av mobil hemsjukvårdsläkare. Det vill säga hembesök i ordinarie boende som antingen har gjorts av läkare med uppdrag som mobil hemsjukvårdsläkare eller annan vårdcentralsläkare.

Hembesök av mobil hemsjukvårdsläkare i särskilt boende (LSS-boende, SÄBO och korttidsenhet) ska inte ingå i uppföljningen av mobil hemsjukvårdsläkare och därför är det viktigt med rätt registrering av de olika kategorierna av hembesök.

Följande kontakttyper för hembesök ingår i uppföljning mobil hemsjukvårdsläkare:

  • Hembesök i ordinarie boende hos patient som inte har kommunal hemsjukvård
  • Hemsjukvårdsbesök i ordinarie boende hos patient som har kommunal hemsjukvård

Läkarhembesök i särskilt boende ingår inte i uppföljning av mobil hemsjukvårdsläkare, men ska ändå registreras på samma sätt som tidigare.

KVÅ-kod XS010 ska inte längre användas för hembesök av mobil hemsjukvårdsläkare.

Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl, koncernavdelning data och analys
nina.bonnedahl@vgregion.se

 

Publicerad: