Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remittering till vårdgivare med upphandlade vårdavtal (LOU) och till läkare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL)

Publicerad: Uppdaterad:

På grund av rådande situation med covid-19-pandemin är belastningen stor på Västra Götalandsregionens (VGR) sjukhus. Stora delar av den elektiva vården har under pandemin fått ställas in och patienter som remitterats till sjukhusen har drabbats av långa väntetider, både när det gäller bedömningsbesök och behandling.

Primärvården har idag möjlighet att remittera patienter i behov av specialistvård till sjukhusen, till upphandlade vårdavtal enligt LOU eller till läkare verksamma enligt LOL. För att minska belastningen på sjukhusen samt möjliggöra för patienterna att få vård inom rimlig tid behöver fler remissmottagare än sjukhusen nyttjas i större utsträckning i de fall det är medicinskt motiverat.

I länken nedan finns en lista över aktuella vårdgivare som har avtal med VGR och som är möjliga att remittera till. Listan är uppdelad i två flikar, en för respektive avtalsform LOU och LOL.

Frågor om vårdgivares vårdutbud, väntetider och möjlighet att ta emot remisser ställs till den tänkta remissmottagaren.

Övriga frågor ställs till privatavardgivare@vgregion.se

Remissmottagare LOU och LOL

Publicerad:
Uppdaterad: