Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

RMR - Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa - omhändertagande inom vårdval Vårdcentral och Vårdval rehab

Publicerad:

Riktlinjen ger stöd i vården av barn och unga samt deras vårdnadshavare som söker Vårdval vårdcentral och Vårdval rehab för psykisk ohälsa.

Primärvårdens uppdrag består i att bedöma och ge lämpliga insatser enligt stegvis vård som sträcker sig från råd om egenvård, via assisterad självhjälp, till individuella behandlingsinsatser i samverkan med patienten och efter hens aktuella behov. Barnet, den unge och i förekommande fall vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att påverka stöd- och vårdinsatserna.

I VGR finns även vårdcentraler med tilläggsuppdrag att ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa från det barnet börjar förskoleklass till och med dagen då personen fyller 18 år, Ungas Psykiska hälsa (UPH). UPH har en samlad kompetens för bland annat specifika behandlingsmetoder samt möjligheter till konsultation.

RMR - Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa - omhändertagande inom vårdval Vårdcentral och Vårdval rehab

För ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri se  RMR ansvarsfördelning.

Publicerad: