Ny RMR: Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Denna riktlinje syftar till att säkra en god och jämlik vård, samt att standardisera den aktiva uppföljningen med vårdsamordnare i primärvård för patienter med mild till medelsvår depression, ångestsyndrom och stressutlöst psykisk ohälsa.

Målsättningen är att ge dessa patienter god kontinuitet och hög tillgänglighet.

Länk till RMR Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Kontakt vid frågor:
Christina Möller
christina.moller@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-07 08:53