Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Särskilda behandlingsenheten osteoporos avvecklas och ersätts av stödstruktur för vårdkedja osteoporos

Förstärkning av stödfunktioner i vårdkedjan ska göras för att uppnå en bättre följsamhet till nationella och regionala riktlinjer rörande osteoporos. Detta ska leda till att odiagnostiserade får en diagnos samt att fler patienter får behandling mot osteoporos i Göteborg.

Tilläggsöverenskommelsen för den särskilda behandlingsenheten osteoporos löper ut 31/12 2019. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 19/6 att inte förlänga projektet.

Orsaken är sviktande patientunderlag. Under 2018 kom det i genomsnitt 20–30 patienter i veckan till enheten, jämfört med behandlingskapaciteten 120 patienter i veckan. Enheten kommer att kalla alla som kommer på remiss före 1/12. Avveckling sker under december.

Istället kommer hälso- och sjukvårdsnämnden efter årsskiftet satsa på stödstrukturer i form av osteoporoskoordinatorer i primärvården och på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nämnden fortsätter därmed satsningen osteoporos.

Vårdkedjan mellan sjukhus och primärvård behöver fungera. De nya osteoporoskoordinatorerna ska stödja vårdcentralerna med identifiering av riskgrupper, riskbedömning och behandling/uppföljning av osteoporospatienter. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan sjukhus och primärvård. Målet är att vården identifierar patienter som ligger i riskzonen att ådra sig frakturer innan det sker och att fler patienter än idag med diagnosen osteoporos får läkemedelsbehandling. 

Arbetet innebär manuell genomsökning av system för att söka ut riskpatienter. Koordinatorerna gör detta tillsammans med verksamheterna. I de fallen kontaktas patienterna och erbjuds en riskbedömning (FRAX) och remitteras vid behov för en bentäthetsmätning (DXA) på sjukhuset. Vid okomplicerade fall skrivs en behandlingsrekommendation till vårdcentralen där patienten är listad för behandling och uppföljning. Patienter som diagnostiserats med osteoporos, inklusive patienter med lågenergifrakturer, ska också erbjudas hjälp med kartläggning av levnadsvanor och livsstil i primärvården. Undersökningar och behandlingsinsatser ska följas upp.  

Som en följd av nämndens justerade satsning förväntas primärvårdens arbete med primär- och sekundärprevention bli bättre. Att fler patienter med diagnosen osteoporos får farmakologisk behandling och att fler patienter identifieras som riskgrupp för frakturer.

Konkret innebär det att:

  1. Primärvården förstärks med 6 osteoporoskoordinatorer
  2. Osteoporosvården på SU förstärks med 2 osteoporoskoordinatorer 

Kontakt vid frågor:
Emil Johansson, medicinsk rådgivare
emil.johansson@vgregion.se
Tel: 072-247 42 95

Nina Hautanen, regionutvecklare
nina.hautanen@vgregion.se
Tel: 070-926 15 38

Senast uppdaterad: 2019-09-18 11:28